Kallelse till årsmöte 12:e mars kl 20.15 i dojon på Tavastgatan 26B

Välkomna

Publicerad i Nyheter