Regler för träningen under pandemin

Följande regler gäller vid träning i dojon from 8/2 och tills vidare.

Allmänt:

Max 20 vuxna pers samtidigt. Vi kommer vara strikta med denna regel!

Inga partnerbyten.

Om ingen instruktör kommit så vänta utanför på gatan. Trängs inte   samtidigt i dojoentren och trapphuset.

”Sprita” händerna direkt när ni kommer in i dojon.

Tvätta händerna noggrant efter passet.

Använd den flytande tvålen på toaletterna.

Alla ska använda pappershanddukarna när de tvättar sig.

Peta inte er i ansiktet eller ögonen under passet.

Ta med egen svetthandduk sk “Swutto”  att torka händerna med. Denna ska desinficeras efter passet.

Alla ska använda den handsprit som finns i dojon för att desinficera vapen, dörrhandtag, toaknappar, toasitsar och annat som ska desinficeras. Alla vapen som använts, även egna, ska desinficeras direkt efter passet.

En toalett används endast för handtvätt.

Städschemat ändras. När några städar mattan så städar några andra något annat. De som inte deltar i städningen byter om och lämnar dojon. Alla duschar hemma såvida inte medicinska skäl finns. Det får vara max 3 personer i omklädningsrummen samtidigt (håll avstånd). De som kan byta om hemma gör det.

Sista paret som lämnar dojon gör en sista desinfisering av dörrhandtag,

handfat toaletter, mm.

Alla dräkter bör tas hem.

Instruktörer:

Använd helst ett och samma uke hela passet.

Minimera den fysiska kontakten när ni ska hjälpa medlemmarna med nån teknik.

Ingen egen träning för någon efter passet! Det kan försvåra städningen.

Informera deltagarna på varje pass om vad som gäller före, under och efter passet.

Påminna deltagare med ”samhällsviktiga” arbeten samt äldre om att vara extra noga med hygienen.

Informera om att ingen med ”sympton” på förkylning eller liknande är välkomna. Detta måste var och en ta ansvar för.

Följ träningsschemat.

Ta hänsyn till om någon av hygienskäl inte önskar göra en viss övning. 

Ta bort era dräkter från dojon tills vidare.  

Barn/ungdom/föräldrar:

Det är bra om barnen byter om hemma.

Föräldrar till 3-4 åringarna och 5-6 åringarna får sitta med i dojon med avstånd på minst 1,5 meter från varann. Ev får bägge sidor av dojon utnyttjas.

Inga föräldrar i dojon från 7-9 åringarna, 10-12 åringarna eller tonåringarna. De barnen/ungdomarna lämnas i dörren, helst ombytta och klara.

Publicerad i Nyheter