Följande regler gäller vid träning i dojon för vuxna from 28/9 och tills vidare.

Allmänt:

Iyasaka uppmanar alla som besöker Iyasaka att vaccinera sig mot Covid. Vi vill inte bidra till att denna pandemi drabbar fler än de som redan smittats.

Vi vill även att alla som besöker oss följer de riktlinjer som givits av FHM och andra myndigheter angående smittspridning.

OBS! Ovanstående gäller även de föräldrar som vill titta på barnen som tränar.

Publicerad i Nyheter