Nybörjare

Nybörjare-500-hSom nybörjare kan du träna på alla tider som är angivna i träningsschemat för vuxna, men vi rekommenderar i början de pass som är markerade Grundträning. Vill du veta mer om träningstider och träningsavgifter är det bara att följa länkarna.

Medtag träningskläder med långa ben och ärmar. Vi tränar barfota.

Medlemsavgiften 300kr/kalenderår är obligatorisk för alla.
Betalas vid första träningstillfället.

Den inkluderar medlemskap i klubben och Svenska Budo o Kampsportförbundet, idrottsskadeförsäkring samt fyra träningspass, därefter betalas träningsavgift enligt nedan.

Träningsetikett

  • Kom i tid, Om du har skäl (arbete eller dylikt) att komma sent är det bra om du informerar instruktörerna om det.
  • Om du kommer för sent, sitt ner på mattan vid ingången och gör rei mot Shomen (d.v.s. hälsa genom att buga mot centrum i dojon/träningslokalen) Gör sedan rei mot instruktören. Därefter kan du delta i träningen.
  • Följ alltid tränarens instruktioner.
  • Lämna inte mattan under pågående träning utan att meddela instruktören.
  • För allas trevnad och säkerhet, var noga med hygienen. Håll naglarna klippta, tvätta dräkten ofta.
  • Ta av smycken, klockor, o.s.v. före träningen.
  • Använd tofflor när du går omkring utanför mattan i dojon.
  • Om du undrar över något, fråga instruktören eller annan ansvarig.
  • Ta vara på varandras erfarenhet. Bedriv träningen i en anda av givmildhet och öppenhet.

Hälsoinformation

De flesta människor kan träna Aikido oavsett hur otränad/tränad man är. Efterhand byggs kondition och smidighet upp och man anpassar träningstempot efter sin egen lust och kapacitet.

Sjukdom kan påverka oss på många sätt och kräver alltid att man använder sitt omdöme på ett ansvarsfullt sätt. Vid feber ska man t.ex. absolut inte träna.

Om du lider av någon sjukdom, t.ex. astma, diabetes eller andra åkommer som kräver särskild uppmärksamhet, eller om du har andra problem som kan påverka din eller andras träning så bör du informera din instruktör om detta. Då får vi instruktörer en möjlighet att dels kunna agera på ett riktigt sätt om problem uppstår, dels kanske vi tillsammans med dig kan se om du behöver göra någon mer personlig anpassning till tekniker eller dylikt.

Om du medicinerar regelbundet, fråga gärna din läkare om din medicin kan kombineras med fysisk träning.