Ordlista

Ordlista över japanska budotermer vi använder

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 


Räkneord:
1 ichi, 2 ni, 3 san, 4 shi, 5 go,
6 roku, 7 shichi, 8 hachi, 9 ku, 10
ju

 A

Ai:
Förening, kärlek

Ai hanmi: Grundposition med partner,
höger mot höger eller vänster mot vänster

Aikido: Japansk Kampkonst

Aikidoka: Person som tränar Aikido

Aiki taiso: Aikidons uppvärmingsövningar

Aitsuide: En efter en

Ashi: Fot/ben

Ashi sabakiFotarbete

Atemi: ordagrannt ’slå kroppen’

Atemi wasa: tekniker för att distrahera partnern

Awase: ”Tillsammans, i samma andning”B

Bokken: Träsvärd

Bokuto: Träsvärd

Bu: Kamp eller strid

Budo: Kampens väg, samlingsnamn på japanska kampkonster


C

Chudan: Mitten
(se även JODAN, GEDAN)


D

Dan: Svart bältesgrad (se även KYU)

Deshi: Student, lärjunge

Do: Väg, stig. Det japanska tecknet för Do är det samma som det kinesiska
tecknet för Tao

DogiKlädesdräkt för att träna Vägen
(se även GI)

Dojo: Träningslokal avsedd för andlig rening

Domo arigato gozaimasu: Tack så mycket

Dori: Grepp, fattning

Doshu: Ledaren för vägen

Dozo: Varsågod


E

Eri: Krage


F

Futari dori: Två attackerar en med grepp


G

Gaeshi: Svep eller vridning

Gamae: Ställning (se även KAMAE)

Gasshuku: Läger

Gedan: Låg (se även JODAN, CHUDAN

Geri: Spark

GiTräningsdräkt (se även DOGI)

Go tae: Statisk träning

Gyaku Hanmi: Grundposition, höger mot vänster eller vänster mot höger

 


H

Haishin undo: Övning för att sträcka ut ryggen

Hajime: Börja

Hakama: Vida byxor som används i bland annat AIKIDO

Hanmi: Aikidons grundposition (se även KAMAE)

Hanmi handachiwasa: En står, en sitter

Hidari: Vänster

Hiji: Armbåge

Ho: Metod,riktning, sida

Hombu Dojo: Aikidons högkvarter i Tokyo

 


I

Iaito: Träningssvärd, ej handsmide

Irimi: Gå in, jämför engelskans ’Enter’

 


J

Jiyu wasa: Fri teknik, fri träning

Jo: Vandringsstav

Jo DoriUKE har JO

Jo Wasa (Jo nage): TORI har JO

Jodan: Hög (se även CHUDAN, GEDAN)

Junbi Undo: Smidiggörande gymnastik Jutsu: Teknik


K

Kaeshi wasa: Mot-tekniker

Kakarekeiko: Attack på led

Kamae: Ställning (se även GAMAE, HANMI)

Kata: Förutbestämt rörelseschema

Katana: Det japanska svärdet (i stål) handsmidet

Keiko: Träning

Ken: Svärd
(kallas också tachi och KATANA)

Ki: Livskraften

Ki nagare: Flödande träning

Kiai: Att ”rikta” kraften, ofta med ljudstöt

Kihon Wasa: Grundträning

Kohai: Juniorelev (se även SEMPAI)

Kokyo:
”Andning”

Kokyoho: ”Andningsträning”

Kote: Handled

Kubi: Hals

Kyu: Grader före svart bälte (se även DAN)


M

Maai: Avstånd mellan partnerna

MaeFramför eller framåt (se även USHIRO)

Migi: Höger

Misogi: Rituell rening

Mudansha: Tränande utan DAN grad (se även YUDANSHA)

Muna: Rockslag, eller dräktens framsida i brösthöjd


N

Nage: Kast, den som utför tekniken

Ninin gake: Två anfaller en i rörelse


O

Obi: Bälte

Omote: Positiv, framför 

Onegaeshimasu: Har ett flertal betydelser:
Används vid hälsning för att 
uttrycka respekt, löfte om att ge sitt yttersta, att vi är
varandras lärare och elever samtidigt m.m.

Osae, Osai: Pressa, trycka, att göra orörlig/hålla fast


R

Rei: Hälsning (att göra rätt)
(ett flertal olika finns)

Renzokuwasa: Tekniker i följd

Ryo: Båda


S

Sannin dori: Tre anfaller en med grepp

Sannin gake: Tre anfaller en i rörelse

Seiza: Den normala positionen sittandes

Seika no itten: Den enda punkten, kroppens centrum

Seika tanden: Samma som ovan, kroppen centrum

Sempai: Seniorelev
(se även KOHAI)

SenseiLärare

Shikko: Förflyttning på knäna

Shime: Strypning

SodeRockärm

Sotokaiten: Yttre rotation (se även UCHIKAITEN)

Suburi: Grundträning med BOKKEN och JO

Suwariwasa: Bägge partnerna tränar knäestående (även Swatte)


T

Tachi dori: Attack med svärd

Tachi wasa: Bägge partnerna tränar ståendes

Tai jutsuTekniker utan vapen

Taisabaki: Kroppsförflyttning (Kaiten, Tainotenkan, Irimitenkan)

Taninzu dori: Fler än två attackerar en

Tanto: Kniv

Tanto dori: Attack med kniv

Tatami: Matta

Te: Hand

Tebuki junan undoHandledsuppvärmning (Nikkyo, Sankyo, Kotegaeshi)

Tori: Den som försvarar sig (se även NAGE)

Tsuki: Slag, stöt


U

Uchi Deshi: En elev som lever och bor i en DOJO

Ueshiba, Kisshomaru: O’Senseis son (1921-1999)

Ueshiba, Morihei: Aikidons grundare, O’Sensei

Ueshiba, MoriteruDOSHU, Kisshomaru Ueshibas son

Uke: Den som faller (se även NAGE, TORI)

Ukemi: Fall
(MAE framåt, USHIRO bakåt, YOKO åt sidan, TOBIKOSHI över hinder)

Undo: Övning

Ura: Negativt, bakom

Ushiro: bakåt

Ushiro wasa: Attack bakifrån

 


W

Wasa: Träningsätt


Y

Yoko: Sida

Yokomen: Sidan av huvudet, tinningen

Yonnin gake: Fyra anfaller en i rörelse

Yudansha: DAN graderad (se även MUDANSHA)

 


Z

Zarei: Sittande bugning