Avgifter.

Medlemsavgift 300kr/kalenderår. Obligatorisk för alla.
Betalas vid första träningstillfället.

Inkluderar medlemskap i klubben och Svenska Aikidoförbundet, idrottsskadeförsäkring samt fyra träningspass, därefter betalas träningsavgift enligt nedan.

Nedanstående priser gälller från 1:a juli 2022

Södermalm, Tavastgatan 26B
Södermalm:
År Termin
Månad
Barn, 3-4 år* 900 kr 450 kr
Barn, 5-6 år*
1300 kr
650 kr
Barn, 7-12 år*
1900 kr
950 kr
Barn som bara deltar i familjeträningen
1200 kr
600 kr
Tonåringar*
1900 kr
950 kr
År
Halvår
Månad
Vuxna
3600 kr
2300 kr
1150 kr
Vuxna som bara deltar i familjeträningen
1200 kr
600 kr
Högskolestuderande eller motsvarande
2800 kr
2000 kr
1000 kr
Strokedrabbade/Pensionärer som tränar 1 dag i veckan på  passen Må, On, To kl. 10.00
1400 kr
700 kr
Strokedrabbade/Pensionärer som tränar 2-3 dagar i veckan på  passen Må, On, To kl. 10.00
2000 kr
1000 kr
Årsta (Enskedehallen):
År
Termin
Månad
Barn, 7-12 år*
1000 kr
500 kr

*Syskonrabatt ges med 300 kr/termin

Gästträningsavgifter Tavastgatan sommar: 500kr eller 120kr/pass