Avgifter.

Medlemsavgift 300kr/kalenderår. Obligatorisk för alla.
Betalas vid första träningstillfället.

Inkluderar medlemskap i klubben och Svenska Aikidoförbundet, idrottsskadeförsäkring samt fyra träningspass, därefter betalas träningsavgift enligt nedan.

OBSERVERA att ni vid betalning måste ange vem betalningen avser (tex namn på barnet) samt personnummer på denne. Vårt PG är 538752-7 och swishnumret är 1235209275.

Nedanstående priser gälller från 1:a juli 2022

600 kr
600 kr
Södermalm, Tavastgatan 26B
Södermalm:
År Termin
Månad
Barn, 3-4 år* 900 kr 450 kr
Barn, 5-6 år*
1300 kr
650 kr
Barn, 7-12 år*
1900 kr
950 kr
Tonåringar*
1900 kr
950 kr
År
Halvår
Månad
Vuxna
3600 kr
2300 kr
1150 kr
Högskolestuderande eller motsvarande
2800 kr
2000 kr
1000 kr
Strokedrabbade/Pensionärer som tränar 1 dag i veckan på  passen Må, To kl. 10.00
1400 kr
700 kr
Strokedrabbade/Pensionärer som tränar 2 dagar i veckan på  passen Må, To kl. 10.00
2000 kr
1000 kr
Årsta (Enskedehallen):
År
Termin
Månad
Barn, 7-12 år*
1000 kr
500 kr

*Syskonrabatt ges med 300 kr/termin

Gästträningsavgifter Tavastgatan sommar: 500kr eller 100kr/pass