Internt

Så styrs Iyasaka

Grunden för hur klubben styrs och vad som gäller för funktionärer och medlemmar finns beskrivet i klubbens stadgar.  Där finns beskrivet hur

  • årsmötet tillsätter styrelse, revisorer och valberedning
  • valberedningen arbetar
  • styrelsen arbetar

Medlemmarna kan, förutom att delta på årsmötet, skicka förslag till styrelsen@iyasaka.se under pågående verksamhetsår.

Styrelsen sammanträder ett antal gånger per år, varje styrelsemöte protokollförs.

Detaljerade instruktioner för funktionärer och ledare finns i Instruktörshandboken. En väsentlig del är hur betalningar och närvaro ska hanteras, därför finns det en film som beskriver detta.

Information

All information om klubben finns på klubbens hemsida, som är klubbens officiella informationskanal. Där kan man bl a hitta träningstider, priser och träningsschemat, dvs vilka instruktörer som håller pass och innehållet i passen.
Klubben har även en facebook-sida där viss aktuell information finns tillgänglig och ett Instagramkonto.  På klubbens YouTube-kanal  finns filmer om tekniker och annan information.

Begränsat registerutdrag för ledare och funktionärer

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare och funktionärer som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Iyasakas rutin för detta finns här.