Utdrag ur polisens belastningsregister för idrottsföreningar

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare och funktionärer som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Hur man begär ett registerutdrag från polisen finns beskrivet här.

Utdraget kommer att granskas av ordföranden i styrelsen som endast  kommer att se utdraget, inte behålla det. Innehållet registereras inte. Däremot registreras:

  1. att utdraget är giltigt och uppvisat samt datumet då utdraget visades
  2. datum när utdraget är utfärdat
  3. att identiteten för den som visade utdraget styrktes via ett giltigt ID

Efter att att utdraget är uppvisat så får den som visat utdraget en kvittens på att det är uppvisat.

Varje tredje år kommer styrelsen begära utdrag av ledare och funktionärer.

Uppvisat registerutdrag är en förutsättning för att arbeta som ledare eller funktionär på Iyasaka.