Pensionärer/strokedrabbade

Träningen syftar till att ta kontroll över kropp och balans. I träningen ingår förutom grundläggande kroppsträning även fallträning och ibland enklare aikidotekniker.

Foto: Tomas Fransson