Kalendarium

2020:

Augusti:

17-23/8 all träning inställd.

24/8 Höstterminen statar med reduceratschema.

September:

25-27/9  Ubbe  till Island.

Oktober:

9-11/10  Börje i Jyväskyle, Finland

30/10-1/11 Ubbe och Hiroaki till St Petersburg, Ryssland

November:

6-8/11 Ubbe till Belgrad, Serbien

19/11 Ubbe till Skopje, Norra Makedonien

20-22/11 Ubbe i Thessaloniki, Grekland.