Kalendarium

2021:

September:

25/9 Träningsläger i Iyasaka

Oktober:

1-3/10 Börje har läger i Jyväskylä, Finland.

8-10/10 Ubbe har läger på Island.

16/10 Endagsläger i Iyasaka.

December:

10-12/12 Ubbe har läger i Luleå preliminärt.

2022:

Juli:

1-3/7 Ubbe har läger i Esztergom, Ungern