Kalendarium

2024:

Augusti:

1-4/8 ”Träningsläger Igarashi-sensei 8 Dan

Information in English; ”Here

5-11/8 ”Uchideshivecka i Iyasaka

Uchideshi week information in English; ”Here

30/8-1/9 Börje har läger i Kecskemet, Ungern. 

September:

2-5/9 Börje har klubbträning i Miskolc, Ungern

6-8/9 Börje har läger i Bratislava, Slovakien

Oktober:

4-6/10 Urban har läger på Island.

10-13/10 Urban har läger i Tblisi, Georgien.

16-17/10 Urban har läger i Skopje, Nordmakedonien.

18-20/10 Urban har läger i Thessaloniki, Grekland

November:

1-3/11 Urban har läger i Belgrad, Serbien.

30/11-1/12 Urban har läger i Luleå.

2025:

Mars:

21-23/3 Urban har läger i Sofia, Bulgarien.

Maj:

9-11/5 Urban har läger i Aten, Grekland.

Juni:

26-29/6 Sefan Stenudd och Urban har läger i Pilzen, Tjeckien.

Juli:

4-6/7 Urban har läger i Esztergom, Ungern.