Kalendarium

2017:

November:

24-27/11 Ubbe till Aten

29/11 Graderingar för barnen i Årstadojon

30/11 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

December:

1/12 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

2/12 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

4/12 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

5/12 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

6/12 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

8-10/12 Ubbe till Luleå

2018:

Januari:

20/1  Städdag i dojon

Februari:

2-5/2 Ubbe till Sofia, Bulgarien.

Mars:

1-4/3 Kobayashi har läger i Iyasaka.

8-12/3 Ubbe till St Petersburg.

April:

14-15/4  Barn/Ungdomsläger i Iyasaka.

28/4  Instruktörsläger i Iyasaka.

Maj:

4-7/5 Ubbe till Aten, Grekland.

11-14/5 Ubbe och Hiroaki håller jubileumsläger i Belgrad, Serbien.

16/5 Graderingar för barnen i Årstadojon

17/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

18/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

19/5 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

21/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

22/5 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

23/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

28/5-5/6 Ubbe till Japan.

Juni:

28/6-3/7 Ubbe till Ungern.

Augusti:

1-7/8 Uchideshivecka.

9-12/8 Igarashi i Iyasaka.

13-19/8 Läger Olsztyn, Polen med bl a Igarashi, Urban, Keith Meido Moore och Tomasz Kryzanovski.

Oktober:

12-14/10  Järfälla firar Jubileum.

19-22/10  Ubbe på Island.

25-28/11 Hiroaki i Iyasaka.

29/10-1/11  Dagläger för barnen i Iyasaka.

November:

9-11/11  Ubbe till UK.

28/11 Graderingar för barnen i Årstadojon

29/11 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

30/11 Graderingar 7-9 åringar TavastgatanDecember:

December:

1/12 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

3/12 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

4/12 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

5/12 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan