Kalendarium

2022:

Maj:

16/5 Kyugraderingar för 7-9 åringar på Tavastgatan.

20-22/5 Urban har läger i Belgrad, Serbien.

23/5 Ubbe har läger i Loznica (Real Aikido Group), Serbien.

26-29/5 Sverigeläger.

26-29/5 Börje har läger i Jyväskylä, Finland

Juni:

24-26/6 Urban har preliminärt läger i Sofia, Bulgarien.

Juli:

1-3/7 Ubbe har läger i Esztergom, Ungern

Augusti:

8-14/8 Uchideshi vecka i Iyasaka.

20-21/8 Stefan Stenudd har läger i Iyasaka.

2023:

Maj:

12-14/5 Ubbe har läger i Åten

November:

17-19/11 Ubbe har läger i Thessaloniki