Kalendarium

2021:

September:

3-5/9 Jo/Bokken läger

7-12/9 Börje har läger i Ungern (Miskolc och Kecskemet)

Oktober:

1-3/10 Börje har läger i Jyväskylä, Finland.

2022:

Juli:

1-3/7 Ubbe har läger i Esztergom, Ungern