Kalendarium

2018:

Maj:

16/5 Graderingar för barnen i Årstadojon

17/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

18/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

19/5 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar.

21/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

22/5 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

23/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

25-27/5  Börje till Finland.

24/5-5/6 Ubbe till Japan. Igarashi Dojo har 35-årsjubileum.

31/5 Sista träningsdag på för terminen.

Juni:

1/6 Första passet på sommarschemat.

8-10/6  Börje till Ungern.

28/6-3/7 Ubbe till Ungern.

Augusti:

1-7/8 Iyasakas Uchideshivecka.

1-7/8 Information about the uchideshiweek in English.

9-12/8 Igarashi i Iyasaka.

13-19/8 Läger i Olsztyn, Polen med bl a Igarashi, Keith Meido Moore och Tomasz Kryzanovski.

Oktober:

7/10  Kobayashi Dojo har 50-årsjubileum i Tokyo. Ubbe närvarar.

13-14/10  Kobayashi Dojo har träningsläger i Yamanaka-ko med anledning av sitt jubileum.  Ubbe närvarar.

12-14/10  Martin till Järfälla som firar Jubileum.

19-22/10  Ubbe på Island.

25-28/10 Hiroaki i Iyasaka.

29/10-1/11  Dagläger för barnen i Iyasaka.

November:

9-11/11  Ubbe till UK.

9-11/11 Maria till Kristianstad.

16-18/11 Ubbe till Belgrad, Serbien

19-20/11 Ubbe till Panchevo, Serbien.

21/11 Ubbe till Skopje, Makedonien

22-24 Ubbe till Thessaloniki, Grekland

24-26 Ubbe till Aten, Grekland

28/11 Graderingar för barnen i Årstadojon

29/11 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

30/11 Graderingar 7-9 åringar TavastgatanDecember:

December:

1/12 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

3/12 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

4/12 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

5/12 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

7-/12 Ubbe i Luleå

2019:

Februari:

28/2-3/3 Ubbe till St Petersburg.