Kalendarium

2018:

Januari:

20/1  Städdag i dojon

Februari:

2-5/2 Ubbe och Viktoria till Sofia, Bulgarien

Mars:

1-4/3  OBS !!!! Lägret med Kobayashi-sensei är inställt. Ersätts med nedanstående läger 3-4 mars.

The camp with Kobayashi-sensei March 1-4 is cancelled.
Replace by the camp March 3-4 with Stefan Stenudd, Urban Aldenklint, Maria Ahlström.

3-4/3  Läger med Stefan Stenudd, Urban Aldenklint och Maria Ahlström

8-12/3 Ubbe till St Petersburg.

April:

14-15/4  Barn/Ungdomsläger i Iyasaka.

28/4  Instruktörsläger i Iyasaka.

Maj:

4-7/5 Ubbe till Aten, Grekland.

11-14/5 Ubbe och Hiroaki håller jubileumsläger i Belgrad, Serbien.

16/5 Graderingar för barnen i Årstadojon

17/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

18/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

19/5 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

21/5 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

22/5 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

23/5 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

28/5-5/6 Ubbe till Japan. Igarashi Dojo har 35 års jubileum.

Juni:

28/6-3/7 Ubbe till Ungern.

Augusti:

1-7/8 Uchideshivecka.

9-12/8 Igarashi i Iyasaka.

13-19/8 Läger Olsztyn, Polen med bl a Igarashi, Urban, Keith Meido Moore och Tomasz Kryzanovski.

Oktober:

7/10  Kobayashi Dojo har 50 årsjubileum i Tokyo. Ubbe närvarar.

13-14/10  Kobaayshi Dojo har träningsläger i Yamanaka-ko med anledning av sitt jubileum.  Ubbe närvarar.

12-14/10  Järfälla firar Jubileum.

19-22/10  Ubbe på Island.

25-28/11 Hiroaki i Iyasaka.

29/10-1/11  Dagläger för barnen i Iyasaka.

November:

9-11/11  Ubbe till UK.

28/11 Graderingar för barnen i Årstadojon

29/11 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

30/11 Graderingar 7-9 åringar TavastgatanDecember:

December:

1/12 Träningsläger med kyugraderingar för vuxna och tonåringar

3/12 Graderingar 10-12 åringar Tavastgatan

4/12 Graderingar 5-6 åringar Tavastgatan

5/12 Graderingar 7-9 åringar Tavastgatan

7-/12 Ubbe i Luleå