Internt

Instruktörshandboken

Schema hösten 2019 (schemaht19v2)

Instruktionsfilm om betalningar och närvaro

Protokoll från årsmötet (2019)

Protokoll från konstituerande styrelsemöte (2019)

Protokoll från senaste styrelsemötet (2019-08-20)

Kommande styrelsemöten

2019-10-01: klockan 18:00 i Dojon på Tavastgatan

2019-11-05: klockan 18:00 i Dojon på Tavastgatan

2019-12-03: klockan 18:00 i Dojon på Tavastgatan