Internt

Instruktörshandboken

Schema våren 2019 (schemavt19v3b)

Instruktionsfilm om betalningar och närvaro

Protokoll från årsmötet (2018)

Protokoll från senaste styrelsemötet (2019-01-22)

Styrelsemöten

2019-03-12: konstituerande styrelsemöte efter årsmötet kl 20:15

2019-03-19 klockan 17:30 i Dojon på Tavastgatan