Gradering

Anvisningar för tillämpning
Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu är barn/ungdomsgrader. Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet. Åldersgruppen är 7-12 år.

Målsättningen är att 7-9-åringarna byter grad en gång per år. 10-12-åringarna kan klara att byta grad varje termin. Eleverna tillåts fortsätta med vuxengrader även om de inte är 13 år fyllda.

södermalmsdojonÅldersskillnaderna medför stora olikheter avseende kroppsfunktioner och socialt beteende mellan de enskilda eleverna. Stort hänsynstagande till dessa faktorer medför att varje elev träder in i graderingsystemet på en nivå som förväntas motsvara just denne elevs individuella förutsättningar och ”position” i gruppen.

Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan är vuxengrader. Senast från och med sitt 13:e levnadsår graderar man sig till vuxengrader. För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.

Alla utdelade grader är godkända av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom godkända av Aikikais huvudsäte Hombu Dojo i Japan och det Internationella Aikidoförbundet. Detta medför att graderna är giltiga Aikikaigrader i hela världen. Samtliga Dangrader registreras på Hombu Dojo.

Alla grader bedöms enligt de riktlinjer och regelverk Svenska Budo & Kampsportsförbundet stadgat samt i enlighet med det träningsutbud Iyasaka Aikidoklubb erbjuder.

Målsättningen är att eleven normalt bereds möjlighet att byta Kyugrad två gånger per år. Stor hänsyn tas till träningsintensitet samt enskilda förutsättningar.

Kyugrader visas normalt inte med färgade bälten, utan eleven bär vitt bälte tom 1:a Kyu. Vid 3:e Kyu börjar eleven bära Hakama.
1:a Dan erhålls normalt tidigast ett år efter att eleven erhållit 1:a Kyu.
2:a Dan erhålls normalt tidigast två år efter 1:a Dan
3:e Dan erhålls normalt tidigast tre år efter 2:a Dan
4:e Dan erhålls normalt tidigast fyra år efter 3:e Dan

Graderingskrav

Iyasaka Aikidoklubb – Aikido Kobayashi Dojo Sverige 

Barn/Ungdom Vuxna Dan gradering

Klicka på bilden nedan för att komma till filmer som visar tekniker i graderingssystemet.

YouTubeBild