Krav för gradering av barn

 

12 KYU – Röd bältesmarkering

1. UKEMI (Ushiro)

Tachiwaza:

AIHANMIKATEDORI – Ikkyo, Iriminage

11 KYU – Gul bältesmarkering

1. UKEMI MAE (Mae/ushiro) 
2. IKKYO-UNDO (Mae) 

3. SHIKKO (Mae)

Tachiwaza:

KATATEDORI – Taino-tenkan-ho, Kokyounage

SHOMENUCHI – Iriminage

KATADORI – Ikkyo

10 KYU – Orange bältesmarkering

1. TOBIKOSHI UKEMI 
2. IKKYO-UNDO (mae, ushiro) 
3. SHIKKO (mae, ushiro) 
4. TAISABAKI (Irimitenkan, tenkan)

Tachiwaza:

KATADORI – Ikkyo, Nikyo

KATATEDORI – Kaitennage

TSUKI – Kotegaeshi

YOKOMENUCHI – Kokyounage

RYOTEDORI – Tenchinage

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Iriminage

9 KYU – Grön bältesmarkering

1. AIKITAISO 
2. SHIKKO (mae, ushiro, kaiten) 
3. IKKYO-UNDO (shiho) 
4. Budoetiketten ska eleven kunna lära andra

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Kotegaeshi

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Kokyounage

RYOTEDORI – Kokyounage

CHUDAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo

YOKOMENUCHI – Shihonage

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Kokyounage, Iriminage

8 KYU – Blå bältesmarkering

1. IKKYO-UNDO (happo)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo

Tachiwaza:

YOKOMENUCHI – Iriminage

KATADORI – Kokyounage

KATATEDORI – Sankyo

KATATERYOTEDORI – Kokyouho, Futaridori

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo

7 KYU – Brun bältesmarkering

Suwariwaza:

KATADORI – Nikyo

RYOTEDORI – Kokyouho

Tachiwaza:

KATADORI – Koshinage (ingång som Ikkyo)

TSUKI –Yonkyo, Kokyounage, Koshinage
(ingång som Ikkyo)

KATADORI – Iriminage

KATATERYOTEDORI – futaridori (2 olika)

Ushirowaza:

KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Kokyounage