Avgifter.

Medlemsavgift 300kr/kalenderår. Obligatorisk för alla.
Betalas vid första träningstillfället.

Inkluderar medlemskap i klubben och Svenska Budo o Kampsportförbundet, idrottsskadeförsäkring samt fyra träningspass, därefter betalas träningsavgift enligt nedan.

Nedanstående priser gäller f r o m 1:a januari 2018.

Södermalm, Tavastgatan 26B
Södermalm:
År Termin
Månad
Barn, 3-4 år* - 700 kr 350 kr
Förskolebarn, 5-6 år*
-
1100 kr
550 kr
Låg- och mellanstadiebarn, 7-12 år*
-
1700 kr
850 kr
Barn som bara deltar i familjeträningen
-
1000 kr
500 kr
Tonåringar*
-
1700 kr
850 kr
År
Halvår
Månad
Vuxna
3200 kr
2100 kr
1050 kr
Vuxna som bara deltar i familjeträningen
-
1000 kr
500 kr
Högskolestuderande eller motsvarande
2400 kr
1700 kr
850 kr
Årsta:
År
Termin
Månad
Barn, 7-12 år*
-
800 kr
400 kr

*Syskonrabatt ges med 300 kr/termin

Gästträningsavgifter sommar: 500kr eller 120kr/pass