Avgifter.

Medlemsavgift 300kr/kalenderår. Obligatorisk för alla.
Betalas vid första träningstillfället.

Inkluderar medlemskap i klubben och Svenska Budo o Kampsportförbundet, idrottsskadeförsäkring samt fyra träningspass, därefter betalas träningsavgift enligt nedan.

Södermalm, Tavastgatan 26B
Södermalm:
År Termin
Månad
Barn, 3-4 år* - 600 kr 300 kr
Förskolebarn, 5-6 år*
-
1000 kr
500 kr
Låg- och mellanstadiebarn, 7-12 år*
-
1600 kr
800 kr
Tonåringar*
-
1600 kr
800 kr
År
Halvår
Månad
Vuxna
3100 kr
2000 kr
1000 kr
Vuxna som bara deltar i familjeträningen
1000 kr
500 kr
Högskolestuderande
2300 kr
1500 kr
750 kr
Årsta:
År
Termin
Månad
Barn, 7-12 år*
-
800 kr
400 kr

*Syskonrabatt ges med 300 kr/termin

Gästträningsavgifter sommar: 500kr eller 120kr/pass

Priserna gäller from 1/6 2017