Integritetspolicy

 

  • Iyasaka Aikidoklubb är mån om att du som medlem känner dig trygg i alla kontakter med oss, därför har vi tagit fram denna integritetspolicy i enlighet med Dataskyddsförordningen.
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, namn, telefonnummer, adress och personnummer samt grad när du blir medlem hos oss. Medlemskapet betraktas som ett avtal och utgör en laglig grund för personuppgiftsbehandling.
  • Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Iyasaka Aikidoklubb, organisationsnummer 802406-4803.
  • Uppgifterna användas för medlemsadministration och kontakt med medlemmar.
  • Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan part utan ditt uttryckliga tillstånd, förutom till Riksidrottsförbundet som kräver uppgifterna för att betala ut bidrag till klubben.
  • Uppgifterna sparas så länge du är medlem hos oss och ett år efter att du slutat vara medlem. Det enda undantaget är uppgifterna om din grad som sparas tillsammans med ditt namn under obegränsad tid. Detta är enligt det uppdrag vi har från Svenska Aikidoförbundet.
  • Du kan vända dig till oss för att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller begära registerutdrag av uppgifterna. Vill du att uppgifterna ska raderas omedelbart efter att ditt medlemskap upphört, kan du begära det också.
  • Du kan  skicka ett email till infomaster@iyasaka.se eller ringa +46 706253844 för att komma i kontakt med föreningen för dessa frågor.