Krav för Dan gradering

Krav för Dan gradering Iyasaka Aikidoklubb
Anvisningar för tillämpning.
Teknikerna ska gå att identifiera.

Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda
vad som är OMOTE och URA.
Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället.
Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin
partner samt övriga personer i dojon.

En korrekt teknik ska innehålla postion, balansbrytning samt kast
eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.
Teknikerna ska när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse.

Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin
teknik pga bristande hållning eller position.

Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med OSAE, utom vid jiyuwaza.

Tachidori, Tantodori, Jodori och Jowaza ska alltid avslutas med att
Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo.

All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och
exakthet, detta måste framgå av utförandet.

 

1 DAN – SHODAN

1. BOKKEN AWASE (1-7)
2. JO AWASE (1-8) 

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

Hanmi-handachiwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage (uchi, soto)

Tachiwaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyunage, Tenchinage

KATADORI-MENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyunage

CHUDAN-TSUKI – Sankyo, Yonkyo, Iriminage

KATADORI – Kokyunage, Nikyo

KATATERYOTEDORI – Kokyuho

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Jujigarame, Koshinage

KATATE-KUBIJIME – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Jujigarame, Koshinage

Henka Oyou waza:

Suwariwaza-kokyouho (3 olika sätt)

Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-IKKYO Kokyunage
SHOMENUCHI-IKKYO Kotegaeshi
SHOMENUCHI-IKKYO Iriminage
SHOMENUCHI-IKKYO Shihonage

Jiyuwaza (OBS flöde, ej osae):
TORIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika greppattacker visas i rörelse
UCHIWAZA/TSUKIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika slagattacker visas i rörelse

2 DAN – NIDAN

1. Inkl Shodan
2. KUMMIJO (1-10)
3. KUMMITACHI (1-5) 

Tantodori:

SHOMENUCHI – Iriminage, Gokyo, Kotegaeshi

YOKOMENUCHI – Shihonage, Sankyo, Gokyo

TSUKI – Kokyuho, Kotegaeshi, Nikyo

KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (En teknik från vardera formen)

Suwariwaza:

YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

KATATEDORI – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage

Hanmi-Handachiwaza:

KATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

USHIRO-RYOKATADORI – Kokyunage, Ikkyo, Sankyo, Kotegaeshi

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage

KATATERYOTEDORI – Kokyunage (2 olika)

YOKOMENUCHI – Koshinage (3 olika)

YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaitennage

JODAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kaitennage, Kaitenosae, Udegarami

Ushirowaza:

RYOHIJIDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi

RYOHIJIDORI – Kokyunage (3 olika)

RYOTEDORI – Jiyuwaza

Henka oyou waza:

KATATERYOTEDORI – Kokyuho (3 olika)

MUNADORI (med vridning i greppet) – Ikkyo, Nikyo

MUNADORI (med vridning i greppet) – Iriminage (2 olika)

Kaeshi waza:

SHOMENUCHI – Kotegaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika)

Futaridori (statiskt): Shihonage, Kokyunage (2 olika)

Futarigake: Jiyu

3 DAN – SANDAN

1. Inkl NIDAN
2. KUMMITACHI HENKA (Ken-no-ri)
3. KI-MUSUBI-NO-TACHI

 

Tantodori:

SHOMENUCHI – Gokyo, Iriminage

SHOMENUCHI (med greppet som i Tsuki) – Nikyo

YOKOMENUCHI – Kotegaeshi, Shihonage, Gokyo

TSUKI – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae

KATADORI-TSUKI,USHIRO-ERIDORI (Två tekniker från vardera formen)

Tachidori:

SHOMENUCHI, YOKOMENUCHI, TSUKI (3 olika tekniker från vardera formen)

Jodori:

SHOMENUCHI, TSUKI (3 olika tekniker från vardera formen)

Jowaza (olika grepp): 5 olika tekniker

Suwariwaza:

MUNADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Hanmi-Handachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

YOKOMENUCHI – Jiyuwaza

Tachiwaza:

RYOKATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyunage

RYOTEDORI – Kokyunage (5 olika)

JODAN-TSUKI – Jiyuwaza

CHUDAN-TSUKI – Jiyuwaza

Ushirowaza:

KAKAE – Ikkyo, Aikiotoshi, Kokyunage (2 olika)

HAGAIJIME – Iriminage

Henka oyou waza:

RENZOKUWAZA (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker)
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Koshinage
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Jiyu (minst 2 tekniker)
SHOMENUCHI-Sankyo(ura) – Jiyu (minst 3 terkniker)

Kaeshi waza:

SHOMENUCHI – Iriminage, Shihonage, Sankyo (ura) (2 olika sätt på varje teknik)

FUTARIDORI (statiskt): Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyunage (2 olika)

YONNIN GAKE: Jiyu

4 DAN – YONDAN

1. Inkl SHODAN, NIDAN, SANDAN
2. KUMMITACHI-HENKAWAZA (Tai-no-ri)
3. KEN-TAI-JO (1-7 med kastversioner i förekommande fall)
4. Tonvikten läggs på JIYU-WAZA

 

GERI DORI: 3 tekniker

SANNIN DORI: 3 olika

YONNIN GAKE: Jiyu