Krav för gradering av vuxna

Krav för gradering vuxna Iyasaka Aikidoklubb

Anvisningar för tillämpning.
Teknikerna ska gå att identifiera.

Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA.

Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.

En korrekt teknik ska innehålla position, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.

Från och med 3:e Kyu ska teknikerna när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse.

Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.
Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med OSAE, utom vid jiyuwaza.

All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.

 

 

6 KYU – ROKKYU

1. UKEMI (Mae, Ushiro)
2. IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro)
3. SHIKKO (Mae)
4. TAISABAKI (Irimitenkan, Tenkan, Kaiten)

Tachiwaza:

SHOMENUCHI ­ Iriminage (ura)

AIHANMIKATATEDORI – Ikkyo

KATATEDORI (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, shihonage

Suwariwaza:

RYOTEDORI – Kokyouho

5 KYU – GOKYU

1. INKL 6 KYU
2. TOBIKOSHI-UKEMI
3. IKKYO-UNDO (Shiho)
4. SHIKKO (Mae, Ushiro)
5. BOKKEN SUBURI (1-4)

Tachiwaza:

RYOTEDORI – Tenchinage

AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura)

SHOMENUCHI – Ikkyo

KATATEDORI – Kaitennage, nikyo

KATADORI – Ikkyo

KATATERYOTEDORI – Kokyounage

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Iriminage (ura)

4 KYU – YONKYU

1. INKL 5 KYU
2. IKKYO-UNDO (Happo)
3. SHIKKO (Kaiten)
4. BOKKEN SUBURI (1-7)
5. JO KIHON (1-10)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo

Tachiwaza:

CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura)

RYOTEDORI – Kokyounage

YOKOMENUCHI – Shihonage, Ikkyo

KATATERYOTEDORI – Ikkyo

KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, Sotokaitennage,
Kokyouho

KATADORI – Sankyo

3 KYU – SANKYU

1. INKL 4 kYU
2. JO KIHON (20 former, hidari/migi)
3. Både tori och ukeroll ska visas

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo

KATADORI – Ikkyo

Hanmi-Handachiwaza:

KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Iriminage, Kotegaeshi

CHUDAN-TSUKI – Ikkyo

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyounage

KATADORI – Yonkyo

YOKOMENUCHI – Iriminage, Udekiminage, Kokyonage, Nikkyo

KATATEDORI – Koshinage (minst två former)

Ushirowaza (statiskt):

RYOTEDORI – Ikkyo, Kokyounage

2 KYU – NIKYU

1. INKL 3 KYU
2. BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
3. BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
4. BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
5. 13 no JO (hidari/migi)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Sankyo, Yonkyo, Gokyo

YOKOMENUCHI – Iriminage

Hanmi-handachiwaza:

RYOTEDORI – Shihonage

SHOMENUCHI – Iriminage, Nikyo

TSUKI – Kotegaeshi (ura)

Tachiwaza:

KATADORI-MENUCHI – Ikkyo

KATATEDORI – Hijikimeosae, Kaitenosae

KATADORI – Kokyounage

MUNADORI – Shihonage

YOKOMENUCHI – Nikkyo, Gokyo

TSUKI – Iriminage, Kaitennage, Shihonage

RYOTEDORI – Yonkyo

KATATERYOTEDORI – Kokyoho

Ushirowaza (statiskt):

RYOTEDORI – Kotegaeshi

RYOKATADORI – Kokyounage, Ikkyo

KATATE-KUBIJIME – Kokyounage

1 KYU – IKKYU

1. INKL 2 KYU
2. JO KIHON 1-20 (i rörelse framåt/bakåt med växlande av sida)
3. 22 no JO (hidari/migi)
4. 31 no JO (hidari/migi)

Suwariwaza:

KATADORI-MENUCHI – Yonkyo

SHOMENUCHI – Jiyuwaza

Hanmi-handachiwaza:

YOKOMENUCHI – Nikkyo

KATATEDORI – Ikkyo

USHIRO-RYOKATADORI – Kokyounage, Kotegaeshi, Sankyo

Tachiwaza:

MUNADORI – Uchikaitensankyo

KATADORI-MENUCHI – Shihonage, Kotegaeshi

KATATEDORI – Jiyuwaza

SHOMENUCHI – Koshinage

YOKOMENUCHI – Jujigarame, Jiyuwaza

TSUKI – Ushirokirotoshi, Jiyuwaza

Ushirowaza (statiskt):

ERIDORI – Ikkyo

RYOHIJIDORI – Kotegaeshi

USHIRO-KAKAE – Kokyounage

KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Koshinage

RYOTEDORI – Jujigarame, Shihonage