Lidingödojon

Under hösten 2014 ligger verksamheten tyvärr nere i vår Lidingödojo. Mer besked om framtiden kommer vid årsskiftet.
kids